Atenem a pares, nens i joves per donar solucions a les etapes de bloqueig i dificultats acadèmiques, personals i familiars. Tracem estratègies personalitzades per aconseguir autonomia i control sobre allò que ara us preocupa, transformant la situació.

EDGAR MARTOS SOTO

M’he dedicat professionalment a la intervenció psicopedagògica des de 2006. Anteriorment vaig treballar cinc anys en l’àmbit de l’educació a diferents centres escolars i sistemes educatius a primera ensenyança, segona ensenyança i batxillerat.
 

Quan els pares acudeixen a la consulta per primera vegada expressen les dificultats, preocupacions i problemàtiques relatives a situacions acadèmiques, familiars o personals que detecten en els seus fills o parella. Aquests sovint fan referència a l’àmbit familiar, a l’escola, institut i universitat o al mal funcionament, patiment i dificultats en el tarannà del mateix nen o jove i en el tracte amb els altres. Treballarem conjuntament per comprendre la situació de cadascú i aconseguir, amb entesa i predisposició,  crear els hàbits i actituds necessàries per assolir els objectius desitjats.

ALGUNES QÜESTIONS QUE
TREBALLEM A LA CONSULTA

Preparar als fills per aprofitar les oportunitats i els problemes a fi de créixer personalment i madurar.

Detectar necessitats educatives aportant solucions adaptades a cada individu i grup familiar, mitjançant un seguiment intensiu.

Restabliment o millora del vincle i relació entre pares i fills.

Intervencions intensives que requereixen un estatge individual o personalitzat fora del context habitual.

METODOLOGIA

Donada la multitud d’aspectes que es treballa, també pel fet que les persones, els seus vincles, estructura i estils familiars i moments vitals són tan diversos, les metodologies d’intervenció han de ser múltiples i adaptades en conseqüència. Es farà el que calgui dins un ordre i amb sentit comú. El que la situació requereixi i permeti en cada cas. No obstant això, hi ha uns eixos normalment estables i aplicats en acord amb la família o persona que demana el servei.

Resulta molt productiu que els pares acudeixin a una bona part de les sessions amb els seus fills, que estiguin assabentats setmanalment de manera telefònica sobre el que s’està treballant a la consulta i del moment en què estem, per poder seguir consells i promoure ells mateixos des de casa el que avancem a la consulta.

La coordinació del psicopedagog amb altres professionals que estiguin presents durant l’etapa com metges, psicòlegs, tutors de l’escola i altres especialistes implicats resulta molt positiva i accelera el procés així com la possibilitat d’adaptar la intervenció a temps real.

Les sessions es duen a terme a la consulta i quan cal o resulta profitós també al domicili familiar.

És comú que els pares portin als nens esperant que el treball del psicopedagog recaigui només sobre els fills, però els pares també hauran de participar, si és possible, del procés i promoure o aturar actituds que no es tenien en compte anteriorment, rebent el degut assessorament i orientació.